Matjaž Zaveršnik

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Oddelek za matematiko
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kabinet: Jadranska 21, pritličje, soba P10
E-mail: matjaz.zaversnik@fmf.uni-lj.si

Vaje 2020/21

1. semester

2. semester