Java

Uvod
Osnove
Java Application
Java Applet
Osnovni podatkovni tipi
Odločitve
Zanke
Sklicni podatkovni tipi
Vaje
Glej tudi

Java Applet

Java Applet je posebne vrste program, napisan v programskem jeziku Java. Povsod v nadaljevanju mu bomo rekli preprosto applet. Applet moramo vgraditi na spletno stran (v datoteko HTML), kjer se potem izvaja oziroma riše znotraj dodeljenega grafičnega področja. Applet ima tudi možnost izpisa v znakovno okno, ki pa ga uporabnik ne vidi, dokler v brskalniku ne zahteva njegovega prikaza.

Ogrodje appleta je malo bolj zapleteno, kot je bilo ogrodje programa. Spet moramo sestaviti definicijo javnega razreda, v njem pa definirati javno metodo z imenom paint.

Shrani JavaApplet.java
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class JavaApplet extends Applet
{
   public void paint(Graphics g)
   {
   }
}

Applet, zapisan na datoteki JavaApplet.java, je sestavljen iz javnega (public) razreda (class) z imenom JavaApplet, ki je razširitev (extends) oziroma podrazred razreda Applet. Razred vsebuje javno (public) metodo z imenom paint, ki dobi za parameter objekt razreda Graphics z imenom g in ne vrača nobenega rezultata (void). Metoda paint običajno vsebuje stavke, ki se izvedejo vsakič, ko je potrebno obnoviti sliko. V zgornjem primeru takih stavkov ni, torej applet ne naredi ničesar.

Razreda Applet in Graphics sta že definirana. Java namreč vsebuje preko 2500 razredov, ki jih lahko uporabljamo v svojih programih. Da ob tako velikem številu razredov ne bi bilo prevelike zmede, so razredi razporejeni v nekaj skupin oziroma paketov. Tako razred Applet pripada paketu java.applet, razred Graphics pa paketu java.awt. Vsak uporabljen vgrajen razred moramo na vrhu datoteke vključiti z ukazom import. Izjema so samo razredi iz paketa java.lang, ki so že avtomatsko vključeni. Ker pa bomo pri pisanju programa verjetno potrebovali še kakšen drug razred, vključimo kar vse razrede iz teh dveh paketov (namesto imena razreda za imenom paketa napišemo zvezdico).

Ko se program prevede brez napak, moramo sestaviti še datoteko HTML, kamor bomo ta applet vključili. Značka za vključitev appleta v HTML se imenuje applet in ima tri obvezne parametre. S parametroma width in height določimo velikost pravokotnega področja, ki bo na volju appletu, s parametrom code pa določimo, na kateri datoteki je prevod razreda, ki je podrazred razreda Applet (v našem primeru je to datoteka JavaApplet.class).

Shrani JavaApplet.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>JavaApplet</title>
</head>
<body>

<applet width="600" height="400" code="JavaApplet.class">
</applet>

</body>
</html>

Izdelano datoteko HTML si lahko ogledamo s poljubnim brskalnikom, ki ima vgrajeno podporo za Javo (takšni so zdaj že skoraj vsi brskalniki). Lahko pa applet poženemo tudi iz ukazne vrstice z ukazom appletviewer, ki mu damo za parameter ime datoteke HTML, kamor smo applet vključili (v našem primeru je to datoteka JavaApplet.html).

> javac JavaApplet.java
> appletviewer JavaApplet.html

Zapomnimo si osnovni postopek izdelave appleta v Javi: