HTML

Uvod
XHTML 1.1
Elementi

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je jezik, s katerim opišemo gradiva, ki jih želimo objaviti na spletu. Popularen je postal kmalu po svojem nastanku leta 1990, od takrat pa je doživel že precej sprememb. Njegov razvoj so spremljala številna nesoglasja med večjimi programerskimi hišami, ki so kar tekmovale, kdo bo ponudil boljši program (brskalnik) za pregledovanje tako opisanih gradiv. K sreči je HTML zdaj standardiziran, še vedno pa si brskalniki kakšno stvar iz standarda razlagajo po svoje, tako da imamo včasih kar nekaj težav, ko želimo spletno stran napisati tako, da bo v vseh brskalnikih izgledala enako.

Datoteka HTML (krajše tudi HTM) je običajna znakovna datoteka, kar pomeni, da jo lahko odpremo in urejamo s poljubnimi urejevalniki besedil. Najbolj primerni za to delo so urejevalniki znakovnih datotek (Notepad, TextPad ...), uporabimo pa lahko tudi katerega izmed posebnih programov (Front Page ...), ki omogočajo sproten pogled na izdelek. Običajno so taki programi bolj prijazni do uporabnika, saj za delo z njimi ne potrebujemo znanja jezika HTML, imajo pa precejšnjo slabost, da sestavijo preveč zapleten opis besedila.

V tem priročniku si bomo ogledali nekatere osnovne elemente spletnih strani, za vsak element pa si bomo pogledali, kako ga opišemo v jeziku HTML. Pazili bomo, da bomo upoštevali priporočila organizacije W3C, ki nadzira razvoj jezika. V primeru, da kakšen brskalnik priporočil ne upošteva, bo to posebej omenjeno. Omejili se bomo na brskalnike Internet Explorer, Mozilla Firefox in Opera.