HTML

Uvod
XHTML 1.1
Elementi

Skupine elementov

Pri opisovanju vsebine izbranega elementa moramo vedeti, katere elemente lahko pri tem uporabimo. Izkaže se, da ima veliko elementov podobne omejitve, ki jih je najlažje opisati, če sestavimo skupine elementov, ki v teh omejitvah nastopajo skupaj. Tako dobimo 7 skupin, ki so naštete spodaj.

Najpomembnejši sta skupini bločnih in vrstičnih elementov. Bločni elementi so podobni odstavkom, kar pomeni, da se njihova vsebina vedno prične na začetku nove vrstice in lahko zasede več vrstic, medtem ko so vrstični elementi bolj podobni znakom, saj lahko nastopajo kjerkoli v vrstici. Med bločne elemente so včasih prištevali tudi naslove in sezname, zdaj pa sta to ločeni skupini, čeprav imajo elementi teh dveh skupin vse lastnosti bločnih elementov.

Form (obrazci)
form, fieldset
Formctrl (polja)
input, textarea, select, button, label
Heading (naslovi)
h1, h2, h3, h4, h5, h6
List (seznami)
dl, ol, ul
Block (bločni elementi)
Form, div, p, pre, table, hr, blockquote, address, script, noscript
Inline (vrstični elementi)
Formctrl, a, b, i, tt, span, br, big, small, sub, sup, img, object, em, strong, abbr, acronym, cite, code, dfn, kbd, q, samp, var, ins, del, bdo, map, script, noscript
Flow
Heading, List, Block, Inline

Obstaja tudi nekaj elementov, ki ne pripadajo nobeni od naštetih skupin. To so tisti elementi, za katere je točno določeno, kje lahko nastopijo. Sem spadajo korenski element, elementi, ki lahko nastopijo samo v glavi dokumenta, samo v tabeli, seznamu, ...

html, head, body, title, meta, link, style, base, caption, col, colgroup, thead, tfoot, tbody, tr, td, th, dt, dd, li, param, area, option, optgroup, legend