HTML

Uvod
XHTML 1.1
Elementi

Ogrodje

Vsebino spletne strani opišemo z elementom html. To je osnovni oz. korenski element, ki vsebuje vse ostalo. Njegova vsebina je sestavljena iz glave (head) in telesa (body).

V glavi opišemo dokument. Z elementom title moramo določiti naslov, ki se prikaže v naslovni vrstici brskalnika in na zavihku (če brskalnik uporablja zavihke). Drugi elementi, ki jih tudi lahko uporabimo v glavi, so base, meta, link, style in script, a več o njigovi vlogi kasneje. Kar napišemo v glavi, v oknu brskalnika ni vidno. Do teh podatkov pridemo, če to posebej zahtevamo (na primer z ukazom Tools, Page Info v brskalniku Mozilla Firefox).

V telesu napišemo vse, kar želimo, da brskalnik prikaže v svojem oknu. Običajno tu opišemo besedilo, slike, tabele, sezname in druge elemente, ki sestavljajo spletno stran. Ti elementi so podrobneje opisani v naslednjih poglavjih.

<html>
<head>
<title>Ogrodje</title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Različica jezika HTML

Če želimo pisati v eni od standardnih različic jezika HTML, moramo to posebej določiti. Uporabljeno različico jezika HTML napovemo s posebno značko na začetku datoteke (pred elementom html). Na primeru je prikazano, kako napovemo različico XHTML 1.1. Tako bo vsak brskalnik točno vedel, kako mora obravnavati opis spletne strani. Če različice jezika ne predpišemo, bo brskalnik spletno stran še vedno poskusil prikazati, a s tem tvegamo, da bo kakšen element obravnaval drugače, kot smo pričakovali.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN">

Običajno je najbolje izbrati zadnjo različico, za katero so objavljena priporočila organizacije W3C in je s strani brskalnikov solidno podprta. Trenutno je to XHTML 1.1. Brskalniki sicer še ne podpirajo vseh možnosti te različice, a je podpora dovolj dobra, da ne bomo imeli večjih težav. Če vseeno naletimo na težave, lahko izberemo tudi katero od starejših različic, npr. XHTML 1.0 Strict ali v skrajnem primeru HTML 4.01 Strict.

Kodiranje znakov

Če na spletni strani uporabljamo šumnike ali druge posebne znake, moramo brskalniku sporočiti, kako so ti znaki zapisani na datoteki. Vsak znak je na datoteki predstavljen s svojo kodo (ki je običajno ne vidimo), kakšna je ta koda, pa je odvisno od vrste uporabljenega kodiranja. Programi pod operacijskim sistemom Windows s slovenskimi nastavitvami največkrat uporabljajo kodiranje windows-1250, pod operacijskim sistemom Linux s slovenskimi nastavitvami pa kodiranje iso-8859-2 (uradno ime za Latin2). Vedno bolj priljubljeno je tudi kodiranje utf-8, ki podpira vse znake iz tabele Unicode. Poznata ga oba sistema, seveda pa moramo imeti ustrezen urejevalnik datotek, ki takšno kodiranje podpira. To delno omogoča TextPad (pri shranjevanju datoteke je treba izbrati kodiranje UTF-8).

V datoteki HTML uporabljeno kodiranje določimo v glavi z uporabo elementa meta. To je element s prazno vsebino, zato v klasičnem HTML ne pišemo zaključne značke, če pa pišemo v eni od različic XHTML, moramo element primerno zaključiti.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Ogrodje za XHTML 1.1 s kodiranjem utf-8

Vsi primeri v tem priročniku, pa tudi sam priročnik, so napisani v jeziku XHTML 1.1 s kodiranjem utf-8. Zato povzemimo, kaj vse je potrebno napisati, da dobimo prazno spletno stran. Pripravljeno ogrodje vsebuje napako, saj telo dokumenta ne sme biti prazno, a pri izdelavi prave spletne strani bomo to hitro odpravili.

Shrani ogrodje.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN">
<html>
<head>
<title>Ogrodje</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>

</body>
</html>

Opomba

Če pišemo v jeziku XHTML, moramo upoštevati vsa pravila jezika XML. Lepo bi bilo, če bi brskalnik pri prikazu vsebine opazil, če smo kakšno pravilo prekršili, in nas na to opozoril. Da bi to dosegli, pa moramo prejšnje ogrodje dopolniti.

Dopolnje ogrodje zdaj izgleda takole:

Shrani ogrodje.xhtml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<title>Ogrodje</title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Žal pa Internet Explorer še ne podpira tipa application/xhtml+xml. Tako je najbolje, da teh dopolnitev ogrodja še ne uporabljamo.