ANA
analiza
ALG
algebra
RAC
računalništvo
TOP
topologija
VER
verjetnost