HTML

Uvod
XHTML 1.1
Elementi

Slike

Sliko vstavimo v dokument s pomočjo elementa img. To je element brez vsebine, torej moramo paziti, da ga primerno zaključimo. Element img je vrstični element, kar pomeni, da se slika v dokumentu obnaša kot en velik znak. Če želimo večjo sliko prikazati samostojno, jo moramo zapisati v odstavku. Element img ima nekaj pomembnih lastnosti:

Shrani slike.html
<img src="smesko.png" alt="Smeško originalne velikosti" />
<img src="smesko.png" width="70" alt="Smeško širine 70" />
<img src="smesko.png" height="200" alt="Smeško višine 200" />
<img src="smesko.png" width="70" height="200" alt="Smeško širine 70 in višine 200" />
<img src="smesko.png" width="200" height="70" alt="Smeško širine 200 in višine 70" />