JavaScript

Uvod
Jedro
Standardni razredi
Razredi v HTML
Primeri

Programski jezik JavaScript

Leta 1995 so pri podjetju Sun razvili nov programski jezik, poimenovan Java. Namenjen je pisanju programov, ki jih lahko nespremenjene izvajamo na vsakem računalniku, ne glede na vrsto procesorja ali operacijski sistem. Zaradi te lastnosti so ti programi idealni za vključitev na spletne strani, saj tam ne vemo vnaprej, na kakšnih vrstah računalnikov bodo uporabniki prebirali naše strani.

Da bi izboljšali podporo programčkom, napisanim v jeziku Java, so pri podjetju Netscape še istega leta razvili programski jezik, ki so ga sprva poimenovali LiveScript, iz tržnih razlogov pa so ga kmalu preimenovali v JavaScript (zaradi popularnosti Jave). To ni bila ravno dobra poteza, saj je preveč uporabnikov mislilo, da je Java in JavaScript isto. Kljub začetnim pomanjkljivostim (slaba varnost, nestandardiziranost, pomanjkanje razvojnih orodij) je JavaScript sčasoma postal eno od najbolj priljubljenih orodij za izdelavo dinamičnih spletnih strani.

Microsoft je kot odgovor na JavaScript leta 1996 razvil svoj programski jezik VBScript, ki pa je bil omejen samo na operacijski sistem Windows. V svoje brskalnike so vključili tudi delno podporo za JavaScript (to okrnjeno različico so poimenovali JScript).

Skupaj z drugimi velikimi računalniškimi podjetji (Sun) je Netscape leta 1996 pričel s standardizacijo svojega jezika, pri čemer se je obrnil po pomoč k organizaciji ECMA - European Computer Manufacturers Association. Standardizirani jezik so zato poimenovali ECMAScript. A standardizirano je bilo samo jedro jezika in osnovni tipi (števila, nizi, logične vrednosti) ter objekti (Object, Array, Function, Date, Math), objekti, vezani na brskalnik (Document, Window, Link, Image), pa ne, kar še danes povzroča sive lase mnogim izdelovalcem spletnih strani.